www.vidyeshabhandara.org  https://www.facebook.com/surottamateertha

Sri Bhagavathashrama, Girinagar 2nd Phase Bangalore 560 085, Ph: 080 26721527, 26791236 

Upcoming Events:

Copyright © Sudhindra Rao

ಜನವರಿ ೩೧ಮಹಾಬಾರ ತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಪಾಠ   ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  ೧೧ ಕ್ಕೆ.ಸಾಯಂಕಾಲ ದ ಪ್ರವಚನ ಎಂದಿನಂತೆ ಸಂಜೆ ೫.೩೦ ಕ್ಕೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ ೧ ರಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಚತುರ್ದಶಾಹ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ವಾಗಲಿದೆ.ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಆಹ್ವಾನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.