www.vidyeshabhandara.org  https://www.facebook.com/surottamateertha

Sri Bhagavathashrama, Girinagar 2nd Phase Bangalore 560 085, Ph: 080 26721527, 26791236 

Upcoming Events:

Sri Bhandarakeri Matha, Udupi

Copyright © Sudhindra Rao

ಗಿರಿನಗರದ ಭಂಡಾರಕೇರಿ ಮಠದ ೨೦ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ೨೧ ಭಾನುವಾರ೨೦೧೪ ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

​೨೦ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ೨೧ ಭಾನುವಾರ೨೦೧೪,ರಂದು ಶ್ರಿಗಳು ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಗಿರಿನಗರದ ಭಂಡಾರಕೇರಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯ ಪಾಠಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.ಆದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲದ (೫.೩೦ಗೆ)ಉಪನ್ಯಾಸ ವಿ. ಐನೂರು ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಮದ್ವವಿಜಯದಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.ತಮಗೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ.